ดร.บรรเจิดฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต นักทรัพยากรบุคคล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี