นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (วันที่สอง)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (วันที่สอง) พร้อมบรยยายพิเศษ ณ ห้องประชุมปุณฑริก สพป.นครราชสีมา เขต 6 (หลังเดิม)

นายสังคม พระไตรยะ
Latest posts by นายสังคม พระไตรยะ (see all)