สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System :SCS) ผ่านโปรแกรม zoom

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นางสาวสมหวัง จิตหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System :SCS) ผ่านโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการบริหารอัตรากำลังครูให้เกิดประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อแจ้งวิธี การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน