สพม.เชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบสอง ระดับประเทศ

วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางรักษ์สุดา คำดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบสอง ระดับประเทศ ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจำนวนผู้เข้าสอบแข่งขันฯ รวม 190 คน ดังนี้

1.นักเรียนจาก สพม.แม่ฮ่องสอน 16 คน 2.นักเรียนจาก สพม.เชียงใหม่ 63 คน 3.นักเรียนจาก สพม.ลำปาง ลำพูน 111 คน

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จนทำให้การสอบในครั้งนี้ สำเร็จด้วยดี