สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับชมรมอีสานสัมพันธ์ 33 การไฟฟ้านครหลวงมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 10 โรงเรียน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯ ในการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนในภาค อีสาน จากชมรมอีสานสัมพันธ์ 33 การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งในปี 2567 ทางชมรมได้คัดเลือกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สังกัด สพป.ชัยภูมิเขต 3 ได้รับมอบทุนจำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 159 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ได้แก่ ร.ร.บ้านท่ากูบ,ร.ร.บ้านโป่งเกตุ, ร.ร.บ้านเขื่อนลั่น ,ร.ร.บ้านวังพง,ร.ร.บ้านตลุกคูณร.ร.,บ้านท่าแตง,ร.ร.บ้านร่วมมิตร,ร.ร.บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ร.ร.บ้านสำโรงโคกและบ้านห้วยทราย ณ อาคาร บูรณาการโรงเรียนบ้านท่ากูบ อำเภอซับ ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายเวชพิสิฐ์ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากูบ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ