สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.15 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา สร้างความตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างวินัย การตรงต่อเวลา ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและภาระกิจงานสำคัญของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3