สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 7/2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ครั้งที่ 7/ 2567 โดยมีนายพิธาน พื้นทอง ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อนุกรรมการ และเลขานุการ,นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3