ผอ.สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานให้แก่ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และประชาชน โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรับมอบพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่