สพป.ระยอง เขต 2 จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาเทคนิคการสอนและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) โดยมีวิทยากร คือ อ.คัทริน สอนแสนสุข ครูโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม.ชลบุรี ระยอง และ อ.สุนิสา สุขหมั่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม.ชลบุรี ระยอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยอง