สพฐ. ยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง 38 ค. (2) บรรจุรอบแรก พร้อมเติมบุคลากร “OBEC ONE TEAM” ลงสู่เขตพื้นที่ฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานและให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ ในการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567 (รอบแรก) โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงาน และผู้สอบแข่งขันได้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่ทุกคนที่ผ่านการสอบแข่งขันฯ และประสบความสำเร็จจนได้มาพบกันในวันนี้ จากจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันกว่า 76,772 คน มีผู้ผ่านการสอบเพียง จำนวน 6,942 คน และจำนวน 66 คน ณ ที่แห่งนี้ คือรอบแรกที่ สพฐ. เรียกบรรจุฯ ทุกคนที่ผ่านการสอบมาได้นั้น ล้วนมีศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และเป็นความภาคภูมิใจของ สพฐ. อย่างยิ่ง สพฐ. เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีภารกิจรับผิดชอบที่สำคัญทางการศึกษา งานที่ทุกคนจะได้รับผิดชอบนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างคน สร้างชาติ คนของ สพฐ. จึงเป็นฟันเฟืองสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่ดี ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตํารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ รวดเร็ว ถูกต้อง ขับเคลื่อนงานตามแนวทางประโยชน์ ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ทั้งนี้ สพฐ. เป็นครอบครัวใหญ่และทำงานกันเป็นทีม ภายใต้ชื่อ OBEC ONE TEAM ผมยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทุกคน และพร้อมให้การสนับสนุนให้การทำงานของเราเป็นไปด้วยดี หากมีปัญหาในการดำเนินงานก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ สุดท้ายนี้ ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวด้วยความยินดียิ่งครับ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับวันนี้ มีผู้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. ประกอบด้วยตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นิติกร นักวิชาการศึกษา นักประชาสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ รวม 66 คน โดยผู้สอบแข่งขันได้มีกำหนดรายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 และบรรจุ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567