ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) และประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ อดีต ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นกรรมการ,นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีรอง ผอ.สพท.ผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1)นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1, 2) ว่าที่ ร.ต.นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, 3) นายภิรมย์ ผิวลออ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, 4) นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ 5) นางสาววรินทร ปัดกอง รอง ผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไร่ส้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา

Patcharee Singhanoi