ผอ.สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการรูปแบบการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการรูปแบบการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา พี่ เพื่อน น้อง ผ่านระบบออนไลน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการประชุม และทีมงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการในบทบาทโรงเรียนพี่ และการสร้างเครือข่ายพี่ เพื่อน น้อง ในการดูแลช่วยเหลือ ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ของโรงเรียนเครือข่าย โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซนต์แมร์ ชั้น 3 อาคารเซนต์แมร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข และจับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน ของกระทรวงศึกษาธิการ