สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา ๑๗.๓๐-๒๑.๐๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ,นายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ในสังกัดร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสระบุรีโดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระบุรี ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

pasuta susadapong