ผอ.สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์การจัดกิจกรรมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายภูริวัจน์ วงค์เลย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สพม.เชียงใหม่ และ พสน.สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์การจัดกิจกรรมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ และ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ทั้งนี้ พสน.ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.เชียงใหม่ พสน.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์การจัดกิจกรรมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยฯ และออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และนักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ ให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”