โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดนิทรรศการรับการตรวจเยี่ยม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. นายดิเรก  ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์พร้อมด้วย นางสาวปรัชญากร  โพธิ์ทอง และ นางสาวธนวรรณ  เพียภูเขียว ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ นำนักเรียนแกนนำ จำนวน 5 คน ไปจัดนิทรรศการ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ พื้นที่จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชััน 5 ศาลากลาง จังหวัดเลย

โดยนายสินชัย  ถนอมสิน ประธานคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE (รอบพื้นที่) ระดับประเทศ ประจำปี 2567 กล่าวรายงานโดย นายชัยพจน์  จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และดร.กชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อนำคะแนนการประกวดกิจกรรม ไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

…………………………………………………………..

ครูสมควร  ศรีโยธา  เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ / รายงาน