สพป.สระบุรี เขต ๒ ยินดีต้อนรับ นางสาวทักษิณี หมีนาค นักทรัพยากรบุคคล ด้วยความยินดียิ่ง..

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางอาทิตยา นาคมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางสาวทักษิณี หมีนาค (น้องเจมส์) ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี