สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนหินฝนวิทยาคม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อาคารประสบเหตุวาตภัย

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนหินฝนวิทยาคม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ประสบเหตุวาตภัยอาคารเรียนส่งผลทำให้หลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่าง ชำรุดได้รับความเสียหาย พร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำประมาณการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม จาก สพฐ. โดยมีนายดนุภพ โพธิ์งาม ผอ.โรงเรียน คณะครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคมให้การต้อนรับและรายงานเหตุการณ์