นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” ปีการศึกษา 2566 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมปุณฑริก สพป.นครราชสีมา เขต 6 (หลังเดิม)

นายสังคม พระไตรยะ
Latest posts by นายสังคม พระไตรยะ (see all)