ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย เน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัด ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ประสานบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจ และฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ วางแผนร่วมออกตรวจ บริเวณหน้าประตูโรงเรียน รวมทั้งบริเวณในและนอกสถานศึกษาทุกวัน และให้สถานศึกษาต้องเป็นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า บูรณาการให้องค์ความรู้ รู้เท่าทันพิษภัย ของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และการติดตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ.สู่การปฏิบัติ

Patcharee Singhanoi