สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมด้วย นางรักษ์สุดา คำดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางจีรฉัตร ศิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย และการเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา แนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา โครงการสุขาดี มีความสุข การบริหารงานด้านงบประมาณ และการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล รวมถึงมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”