ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดและปล่อยแถว KICK – OFF ตามโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและปล่อยแถว KICK – OFF ตามโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สำคัญยิ่งในศตวรรษที่ 21 ต้องสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ร่วมกันทำหน้าที่คุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม ตลอดจนการปลูกฝัง ป้องปรามและช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ให้สอดคล้องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้ผู้เรียน “เรียนดีมีความสุข” “ทำดี ทำได้ ทำทันที” ภายใต้การทำงาน “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” หลังจากนั้น รถคาราวาน นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ออกตรวจตราและตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษา ดังนี้ จุดที่ 1 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โรงเรียนรวมสินวิทยา จุดที่ 2 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จุดที่ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จุดที่ 4 โรงเรียนมารีวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว