สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจ และฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ วางแผนร่วมออกตรวจ และบูรณาการให้องค์ความรู้ รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่  ไฟฟ้า ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว