โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และโครงการกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนากิจกรรมปฏิบัติธรรมและเทศน์มหาชาติ

วันที่  22 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และโครงการกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา กิจกรรมปฎิบัติธรรมและเทศน์มหาชาติร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยมี นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน นายธรรมเนียม บำรุง นายอำเภอกะปง เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กะปง ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนกะปงพิทยาคม และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน และเวลา 09.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล เป็นประธานการปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม “เยาวชนจิตอาสา ต้นกล้าแห่งความดีเฉลิมพระเกียรติฯ ” นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 และสภานักเรียนโรงเรียนกะปงพิทยาคม  จำนวน 138 คน ตั้งแต่วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี ณ วัดปาโมกข์(วัดปากพู่) ตำบลปากพู่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา