สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกิจกรรม KICK-OFF ปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย

KICK-OFF เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย – คณะพนักงานเจ้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ทั้ง 5 อำเภอร่วมกิจกรรม KICK- OFF “โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21″ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป และมีสมรรถณะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจังหวัดสุโขทัย จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมีกิจกรรมพิธีเปิดและปล่อยคาราวานลงพื้นที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)