สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมติดตามนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ และเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ด้านความปลอดภัย และเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี