สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 08.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับฟังข้อราชการและแนวปฏิบัติการดำเนินการความเคลื่อนไหวต่างๆ  จาก สพฐ. พร้อมด้วย นายเสรี  พรหมฤทธิ์  นายบัญชร  พันธุ์ชัยเพชร  นายสุรเนตร  เนตรมุข รอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการ ทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2567 จากนั้นที่ประชุมได้ชี้แจงปรึกษาหารือข้อราชการ ภารกิจงานของแต่ละกลุ่มกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายงานโดย สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ