สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมออนไลน์ “เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567  นายธีระศักดิ์ พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย”  เน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ

ศิริรัตน์ หาญเวช