กิจกรรมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยเพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิและร่วมออกปฏิบัติงานติดตามดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ชัยภูมิ

ศิริรัตน์ หาญเวช