ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกับงาน ศพก.สพฐ.(DLTV,IDL,DLIT)ฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองผุ้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. ร่วมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกับงาน ศพก.สพฐ.(DLTV,IDL,DLIT) การพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล BIGDATA.DL เพื่อจัดเก็บข้อมูลซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 21  ผ่านระบบ Video Conference  และในการนี้ได้มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1และบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดีและหน่วยตรวจสอบภายใน   ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21  ผ่านระบบ  Video Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. นำสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกับงาน ศพก.สพฐ.(DLTV,IDL,DLIT),โครงการอาหารกลางวันและโรคติดต่อที่อาจเกิดการระบาดในสถานศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 และมาตรการหลักในการป้องกันการระบาด  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ

ศิริรัตน์ หาญเวช