สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดรูปแบบแนวทางในการจัดงานและดำเนินการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2567 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาและ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ