สพม.สงขลา สตูล ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 3/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 3/2567 โดยมี ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธาน ในที่ประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 53 โรงเรียน ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จำนวน 41 โรงเรียน จังหวัดสตูล จำนวน 12 โรงเรียนรองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สงขลา สตูล เข้าร่วมประชุม ในการประชุม ผอ.สพม.สงขลา สตูล ได้เน้นย้ำเรื่องติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) มาปฎิบัติใช้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด ระหว่างการประชุมได้เชิญวิทยากรให้ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ การขับเคลื่อนยกระดับ PISA  แนวทางการปฎิบัติราชการที่ดี  และการประเมิน ITA   ณ ห้องแกรนด์เซาท์เทิร์น โรงแรมเซาท์เทิร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา