สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 ในการประเมินสถานะการสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ “องค์กรคุณภาพ เรียนดี มีความสุข” โดยมี ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว