สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๙ ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน หน่วยแพทย์อาสาออกบริการด้านการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกล บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม บริการเวชกรรมฟื้นฟู ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ด้อยโอกาส และมอบกายอุปกรณ์ บริการซ่อมแขน-ขาเทียมให้ผู้พิการ บริการให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย