ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ประธานอนุกรรมการ นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ครั้งที่ 7/2567 ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1 ที่ประชุมมีเรื่องสำคัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ อาทิเช่น เรื่อง ขอให้พิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และ การกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชย และจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามหลักเกณฑ์ฯ ว19/2561 และการดำเนินงานอื่น ๆ