สพป.เลย เขต ๒ รับชมรายการพฤหัสเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการและนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาฯ (กบข.) สนองนโยบาย Quick Win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ข้อ ๓ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒