สพป.เลย เขต ๒ รับรายงานตัวรอง ผอ.สถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ แสดงความยินดีพร้อมกับให้โอวาทแก่บุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย ๑. นางสาวพรสุดา ลาสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากปวน ๒. นางสาวพัชราพร มุงคุณแสน รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน ๓. นายปรีติ พรมลารักษ์ รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ๔. นายอภิวัฒน์ ชัยแสน รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า และ ๕. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรี รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ โดยมีนายอุทัย ปลีกล่ำ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความยินดี รับรายงานตัว ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว สพป.เลย เขต ๒