ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2024)

 ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Teachers College Columbia University ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2024) ภายใต้หัวข้อ “Education System Redesign for Creating a Better World for All” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.icesml.com หมดเขตการลงทะเบียนภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรเมศวร์ ชรอยนุช โทรศัพท์ 088-768-7174 หรือทางอีเมล paulporamet.c@icesml.com