สพม.กาฬสินธ์ุ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้พบปะคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ