สพม.เลย หนองบัวลำภู เปิดนิทรรศการศิลปกรรมศิลป์สิรินธร “หลากสีในสวนสวย” ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.30 น. นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 68 พรรษา และฉลองครบรอบ 31 ปี ศิลป์สิรินธร นิทรรศการศิลปกรรมศิลป์สิรินธร “หลากสีในสวนสวย” โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย

…………………………………………

นางสาววนัสนันท์  คุณศรี งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ /รายงาน