สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10:00 น. นายสุนทร เพ็ชรคง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 6/2567 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นเลขาคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาการกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย และวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3