สุโขทัย 2 ร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศฯ

นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมเป็นคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2567 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค.2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร