ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

>> เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๗ พิจารณา ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครูการขออนุมัติการประเมินให้ข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการ เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.๒๕๖๗ ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มี นายสมพงษ์ พรมใจ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทืี่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒