สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  เวลา 10.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6 โดยมี นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางชมัยพร รัตนพรหม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1