ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กรณีครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งในการนี้ตัวแทนโดย ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านท่าโป่ง มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กรณีครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง) สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กหญิงพัชรมณี ธิติโยธิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ