ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งในการนี้ตัวแทนโดย นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กชายณัฐทิวา พวงสันเทียะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ