สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6/2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมการติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6/2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetingเพื่อเป็นแนวทางการติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน และการขยายผลวิทยากรแกนนำในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการเข้าสู่ระบบของนักเรียน การวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางส่งต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลนานาชาติ PISA โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว