สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่มาขั้นตอนการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ร่วมกันพิจารณการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แก่ โรงเรียบ้านลุงม่วง อำเภอลำปลายมาศ , โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์  และโรงเรียนบ้านช่อผกา อำเภอชำนิ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ร่วมประชุม และนางบุศยรินทร์ แพงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดที่มาของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”