สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะได้มีการนำเสนอข้อมูลตามประเด็นที่กำหนดต่อประธานอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านประเมินผลการจัดการศึกษา (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)