สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนากิจการลูกเสือ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนากิจการลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560-2561 และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะทำงานพัฒนากิจการลูกเสือ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะทำงาน

หลังจากนั้น ประธานได้มอบให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในการเสนอรายชื่อคณะทำงานพัฒนากิจการลูกเสือ ซึ่งคณะทำงานฯจะมีวาระคราวละ 2 ปี