สพป.กระบี่ ร่วมต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกอตง กิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่โรงเรียนบ้านกอตง อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมนายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และคณะ ร่วมต้อนรับนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและกรรมการกองทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกอตง กิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านกอตง โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะ นางมณฑิรา โสกี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง ให้การต้อนรับนำเข้าเยี่ยมชมฐานกิจกรรมแต่ละฐานที่มีจิตอาสานักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านกอตง หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฐาน ประกอบด้วย นิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เยี่ยมชมนิทรรศการความเป็นมา และผลการดำเนินการโครงการของทุนมูลนิธิฯ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมฐานต่าง ๆ ได้แก่ ฐานที่ 1 หน่วยให้บริการประชาชนและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานที่ 2 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกอตง ฐานที่ 3 ปรับปรุงมุมอ่านหนังสือในห้องสมุดและจัดทำสื่อการเรียนรู้ ฐานที่ 4 วาดภาพสื่อการเรียนรู้ บริเวณถนนหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ ฐานที่ 5 ทาสีและปรับปรุงสนามเด็กเล่น ฐานที่ 6 ทาสีอาคารห้องเรียน และซ่อมแซมประตูห้องเรียน ฐานที่ 7 การพัฒนาแปลงเกษตร ฐานที่ 8 ทาสีรั้วโรงเรียน และหลังจากนั้นองคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนผู้ยากไร้ และเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่